ΓΕΡΑΝΟΙ ΠΑΠΑΓΑΛΟΙ

https://prapas.gr/wp-content/uploads/2015/09/GetAttachmentThumbnail-7.jpg
https://prapas.gr/wp-content/uploads/2015/09/GetAttachmentThumbnail-8.jpg
https://prapas.gr/wp-content/uploads/2015/09/papagaloi1.jpg
https://prapas.gr/wp-content/uploads/2020/12/IMG_0033.jpg
https://prapas.gr/wp-content/uploads/2020/12/IMG_0035.jpg
https://prapas.gr/wp-content/uploads/2020/12/f623d33e-2f14-4abf-a238-c654c1319acf.jpg
https://prapas.gr/wp-content/uploads/2020/12/IMG_1078.jpg

Project: ΓΕΡΑΝΟΙ ΠΑΠΑΓΑΛΟΙ

Title:

Description:

GetAttachmentThumbnail-7-540x540.jpg
GetAttachmentThumbnail-8-540x540.jpg
papagaloi1-960x540.jpg
IMG_0033-540x540.jpg
IMG_0035-540x540.jpg
f623d33e-2f14-4abf-a238-c654c1319acf-540x540.jpg
IMG_1078-540x540.jpg

ΓΕΡΑΝΟΙ ΠΑΠΑΓΑΛΟΙ

Η εταιρεία Πραπας διαθέτει Γερανούς Παπαγάλους με τις παρακάτω δυναμικότητες ώστε να καλύπτει οποιαδήποτε ανάγκη σας.

1300 Τ/Ν
990 Τ/Ν
600 Τ/Ν
450 Τ/Ν
260 Τ/Ν
150 Τ/Ν
9,5 Τ/Ν
8 Τ/Ν

Εάν έχετε ιδιαίτερες ανάγκες, καλέστε μας για να σας ενημερώσουμε για τις δυνατότητες των μηχανημάτων μας


Συντομεύσεις